História klubu


Tradícia tenisu na Vrútkach siaha až na prelom 19. a 20. storočia, keď prvými nadšencami, hráčmi a propagátormi boli českí šéfovia železničných dielní. V ich areáli vyrástol prvý tenisový kurt vo Vrútkach. Po znárodnení dielní kurt zarástol trávou. O znovuzrodenie vrútockého tenisu sa zaslúžil L. Gottwald, učiteľ z Moravy, ktorého zásluhou bol v roku 1960 vybudovaný prvý tenisový areál zo smetiska pri podniku „Batéria“ s tromi dvorcami, šatňou, sprchou a odrazovou stenou. Aj keď po čase záujem o tenis čiastočne opadol a výsledkom bolo spustnutie areálu pri „baterkovej“ až do dnešnej podoby. Bol to L. Gottwald, ktorý opäť s hŕstkou nadšencov založil na mieste pre Vrútočanov známom ako Starý Turiec tenisový areál s jedným dvorcom. V roku 1970 oficiálne vznikol Tenisový oddiel zaradený medzi oddiely organizované v TJ Lokomotíva Vrútky. V roku 1993 sa z TJ Lokomotíva odčlenil a pod názvom Tenis Klub (TK) Vrútky sa stal centrom tenisového diania na Vrútkach. Jeho predsedom sa stal Ing. J. Vojčický.
Z tenisových nadšencov, ktorí pomáhali zakladať a budovať tenis na Vrútkach spomenieme len niektorých. Zakladateľ, bol už spomenutý, L. Gottwald. Prví žiaci a dorasteneckí vrútockí tenisoví reprezentanti šesťdesiatych rokov F. Bodiš, P. Krbaťa, L. Vladár, L. Cengel, J. Štekláč, D. Korda a iní. Reprezentanti sedemdesiatych a osemdesiatych rokov E. Páluš, E. Peterka, V. Hlavčo, S. Markovič, J. Kaličiak, P. Blahušiak, J. Čerňanský, B. Bízik, D. Jakubík, M. Horník, L. Vladár ml. a mnohí iní. Nie je možné nespomenúť bývalých predsedov oddielu a klubu I. Halgaša, Ing. I. Kemra, Ing. J. Vojčického.
Neskôr TK Vrútky využíval štyri antukové dvorce so šatňami a odrazovou stenou. Vo vedení klubu stál päťčlenný výbor, ktorého členmi boli L. Vladár - tajomník, M. Mydlo - hospodár, S. Markovič, V. Straka, MUDr. M. Horník - predseda. Členská základňa bola ustálená na 60 členoch, z toho 16 detí aktívne sa zúčastňujúcich na súťažiach a športových podujatiach organizovaných Slovenským tenisovým zväzom (STZ). Medzi najvýznamnejšie úspechy v tom období patrí prvé miesto družstva mužov v sezóne 1995 v I. A triede súťaže družstiev. V rovnakej súťaži v kategórii mladších žiakov sa družstvo chlapcov umiestnilo v roku 1998 na druhom mieste. V súťažiach STZ obsadzujú súťaže družstiev a jednotlivcov a kategóriách mladší a starší žiaci. Z mien spomenieme len najúspešnejších. V kategórii dorastenci R. Šulhánek, starší žiaci M. Ščúr, M. Jedlička, mladší žiaci P. Genda, do 9 rokov J. Ščúr. Klub pravidelne organizuje tenisovú prípravku pre deti od 6-8 rokov.
V súčasnosti napriek finančným aj priestorovým limitom možno konštatovať, že tenisu na Vrútkach sa darí postupne plniť svoje ciele a posúvať kvalitu klubu vpredblasti materiálneho zázemia dochádza k vykupovaniu pozemkov pod dvorcami, vybudovali sa chodníky v areáli, sociálne zariadenia a pod. Medzi pretrvávajúcimi nedostatkami je aj fakt, že sa dosiaľ nepodarilo vyriešiť celoročne využívanie dvorcov, čo núti členov klubu využívať v zimnej sezóne ponuku športovísk v susednom Martine. Výnimkou bola zimná sezóna 2003-2004, kedy sa vďaka súkromnej investícii člena klubu do nafukovacej haly podarilo zabezpečiť prevádzku dvoch dvorcov.Dochádza tiež k personálnej stabilizácii v klube. Od roku 2006 sa v letnej sezóne zabezpečuje celodenná služba na kurtoch pre členov klubu i tenisovú verejnosť. Klub disponuje tromi vlastnými trénermi, ktorí sa celoročne venujú mládeži (MUDr. M. Horník, M. Kubík, M. Supica). Mimo nich sa trénovaniu členov tenisového klubu venujú na vrútockých dvorcoch aj tréneri z iných klubov, čo má nesporný pozitívny vplyv na kvalitu hráčov. Rozhodcovskou licenciou 3 alebo 4 triedy disponuje sedem členov klubu (MUDr. M. Horník, M. Kubík, M. Bordáš, M. Hulla, I. Majer, Mgr. B. Zacharides, I. Sčúr), vďaka čomu sa darí zabezpečovať organizovanie oficiálnych turnajov STZ, ako aj účasť vrútockých družstiev v oficiálnych súťažiach.
Klub každoročne organizuje niekoľko oficiálnych turnajov STZ v mládežníckych kategóriách v skupinách „C“ a „D“. Mimo toho organizuje viacero turnajov pre neregistrovaných hráčov. Medzi podujatia s najväčšou tradíciou patrí turnaj v dvojhre nad 45 rokov s názvom Memoriál Františka Horníka a turnaj štvorhry rekreačných hráčov bez rozdielu veku nazvaný AMATÉR OPEN. K organizovaným turnajom ešte treba pripočítať turnaje družstiev v tých kategóriách, kde TK Vrútky disponuje vlastnými družstvami.
Členská základňa je v poslednom desaťročí ustálená medzi 50 a 70 členmi. Napriek neporovnateľne horším podmienkam v porovnaní s najsilnejšími tenisovými klubmi na Slovensku sa každoročne darí TK Vrútky dosiahnuť úspechy v súťažiach na celoslovenskej alebo regionálnej úrovni. V rokoch 2004-2008 vrútockí tenisti a tenistky vyhrali v mládežníckych kategóriách osem oficiálnych turnajov dvojhry jednotlivcov a štrnásť turnajov štvorhry po celom Slovensku. Mimo toho sa desaťkrát prebojovali do finále dvojhry a dvadsaťpäťkrát do finále štvorhry. Medzi chlapčenské opory klubu patrili L. Gottwald, M. Balážia a J. Hulla, z dievčat treba spomenúť I. Kevickú, Z. Bordášovú, N. Jelenčiakovú a J. Zacharidesovú. V turnajoch družstiev dosiahol súčasný vrútocký tenis najväčší úspech v r. 2004, kedy družstvo starších žiakov v zostave Janúch, Polubojarov, Jurko, Sčúr, Stodolovský a Šimon pod vedením kapitána M. Michalka vyhralo Majstrovstvá Slovenska družstiev po tom, čo rok predtým obsadili na tomto podujatí ôsme miesto. Za tieto výkony bol družstvu starších žiakov udelený Mestom Vrútky v r. 2005 titul Najlepší športový kolektív. Družstvo mladších žiakov obsadilo v r. 2004 na Majstrovstvách Slovenska šieste miesto. Pritom na majstrovstvá postupuje iba osem najlepších družstiev, po dve z každého regiónu. Šiestu priečku mladší žiaci obhájili aj v nasledujúcom roku. V roku 2006 sa o slovo po prvýkrát v histórii vrútockého tenisu prihlásilo aj dievčenské družstvo, ktoré v kategórii mladších žiačok suverénne postúpilo do prvej triedy a rok nato v zostave Zacharidesová, Hotová, Veverková, Bordášová, Starustková, Kramárová a Michálková pod vedením kapitána M. Kubíka tiež postúpili na Majstrovstvá Slovenska, kde obsadili ôsme miesto.
Zdroj: Dušan Ertl - 100 rokov športu vo Vrútkach 1909 - 2009